Europejski Fundusz Rolny

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Wyposażenie domu wczasowego z restauracją na potrzeby utworzenia wysokiej jakości całorocznych usług noclegowych z wyżywieniem i wczasami apiterapeutycznymi” mająca na celu „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Liczba utworzonych miejsc pracy : 1 pełen etat średnioroczny.

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do roku 2023: 1 komplet.

Wzrost liczby osób korzystających z nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do roku 2023 : 6400 osób.